Audyt sieci wodociągowej w celu oceny warunków dostarczania wody do odbiorców

„Audyt sieci wodociągowej w celu oceny warunków dostarczania wody do odbiorców oraz potrzeb związanych z monitoringiem parametrów hydraulicznych” był tematem spotkania, które odbyło się w tym tygodniu w naszej Spółce. Pracownicy Politechniki Poznańskiej (dr inż. Henryk Bylka oraz mgr inż. Jędrzej Bylka) przedstawili analizę infrastruktury technicznej, z której korzysta nasze przedsiębiorstwo przy dostarczaniu wody: mapy, pomiary realizowane w ramach monitoringu […]

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.01.2019

Wobec głosów radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Środzie w dn. 31 stycznia 2019 r. Zarząd MPECWiK postanowił zapoznać zainteresowanych ze stanem zobowiązań spółki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych. Dodatkowo załączamy Wieloletni plan rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2018-2021, zwracając uwagę na konieczność sfinansowania modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Spółka z własnych środków nie będzie w stanie wykonać […]