Współpraca MPECWiK i jednostek organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa wody w gminie Środa Wielkopolska

W ostatni piątek, 26 października, na zaproszenie zarządu średzkich wodociągów, odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli sztabu kryzysowego Gminy i Powiatu, Sanepidu oraz Państwowej Straży Pożarnej. Celem spotkania było wypracowanie zasad współpracy MPECWiK z jednostkami organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa wody na wypadek wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na przykładzie studium przypadku, opisującego zdarzenie niebezpieczne na terenie Strefy […]

Średzkie wodociągi wzorem dla innych – X Konferencja „Straty wody w systemach wodociągowych”

„Odczyty wodomierzy za pomocą sieci GSM wobec strat wody” to tytuł referatu, który wygłosił prezes MPECWiK Jan Buczkowski w ramach X Konferencji „Straty wody w systemach wodociągowych” organizowanej przez firmę Dendros. Prelekcji wysłuchało ponad 110 wodociągowców z terenu całej Polski. Opiekunem merytorycznym spotkania był dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej. W trakcie prelekcji zaprezentowane zostało nowoczesne, pionierskie rozwiązanie wprowadzone przez […]

Zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody

W dniu 18 października 2018r. Stację Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej 80 w Środzie Wlkp. ponownie odwiedzili uczniowie Technikum Logistycznego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. W trakcie wizyty przybliżona została w formie prezentacji działalność naszego przedsiębiorstwa, a w szczególności procesy ujmowania, uzdatniania i przesyłu wody, bezpieczeństwo wody oraz rola konsumenta w tym systemie. Oprócz tego uczniowie […]

Dzień Wodociągowca 2018

28 września br. odbyło się spotkanie pracowników MPECWiK Sp. z o.o. z okazji Dnia Wodociągowca. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak, oraz jego zastępca Mieczysław Szymański. Po kilku słowach otwarcia prezesa spółki Jana Buczkowskiego, głos zabrał Burmistrz miasta Wojciech Ziętkowski, który podziękował pracownikom MPECWiK Sp. z o.o. za ich pracę. Podkreślił, że […]

Chcesz Pić zdrową wodę dbaj o środowisko – Broszura informacyjna 2018

Chcesz Pić zdrową wodę dbaj o środowisko – Broszura informacyjna 2018 Szanowni Państwo, Pomysł napisania kilkunastu artykułów opisujących działalność naszego przedsiębiorstwa oraz przybliżających tematykę ochrony środowiska zrodził się dwa lata temu w związku z kampanią edukacyjną pod hasłem „Chcesz pić zdrową wodę – dbaj o środowisko”. Artykuły te zostały napisane przez pracowników naszej spółki, na co dzień wykonujących pracę związaną […]

Chcesz Pić zdrową wodę dbaj o środowisko – Broszura informacyjna 2018

Chcesz Pić zdrową wodę dbaj o środowisko – Broszura informacyjna 2018 Szanowni Państwo, Pomysł napisania kilkunastu artykułów opisujących działalność naszego przedsiębiorstwa oraz przybliżających tematykę ochrony środowiska zrodził się dwa lata temu w związku z kampanią edukacyjną pod hasłem „Chcesz pić zdrową wodę – dbaj o środowisko”. Artykuły te zostały napisane przez pracowników naszej spółki, na co dzień wykonujących pracę związaną […]

WZ – rozeznanie cenowe – udzielenie kredytu

WARUNKI  ZAMÓWIENIA W  TRYBIE  ROZEZNANIA CENOWEGO Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., w ramach rozeznania cenowego zaprasza do złożenia oferty na udzielenie kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzebisławki  oraz budowy i wymiany sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Środa Wlkp. Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w […]

WZ – przetarg nieograniczony – zakup energii

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego Szczegółowe Warunki Zamówienia zostały opublikowane w dniu 1 października 2018 roku na stronie internetowej Spółki www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi. ( kliknij tutaj ) Podmioty spełniające warunki przetargowe mogą składać pisemne oferty w sekretariacie Spółki ( pokój nr 7) do dnia 19 października 2018 roku  do godz. 10:00. […]