OGŁOSZENIE Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

O G Ł O S Z E N I E Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją z dnia 14 maja 2018 roku nr PO.RET.070.173.2.2018.MZ zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 24e […]

Ogłoszenie przetargu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Trzebisławki gm. Środa Wlkp.”

OGŁOSZENIE Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  w m. Trzebisławki gm. Środa Wlkp.”                            Warunki Zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia są do pobrania www.wodociagi-sroda.pl zakładka przetargi. Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu […]