22 marca Światowy Dzień Wody

Jak co roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody ang. World Water Day – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 . To dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Jak podkreśla Ramowa Dyrektywa Wodna ,, … woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione […]

22 marca Światowy Dzień Wody

Jak co roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody ang. World Water Day – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 . To dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Jak podkreśla Ramowa Dyrektywa Wodna ,, … woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione […]

Czas obowiązywania obecnych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) czas obowiązywania obecnych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków został przedłużony […]

Festyn naukowy 10-03-2018

W dniu 10 marca tj. w sobotę braliśmy udział w Festynie Naukowym organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 3 Nasze stoisko z hasłem przewodnim: „ Co się dzieje ze zużytą wodą?” cieszyło się bardzo dużą frekwencją. Odwiedzający, zarówno dzieci jak i dorośli, mogli dowiedzieć się jak działa oczyszczalnia ścieków, jak ważną funkcję pełnią mikroorganizmy osadu czynnego, ale przede wszystkim mogli je […]

Prace na sieci wodociągowej w dniu 12.03.2018

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 12.03.2018 w godzinach od 9:15 do 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Kijewie numery 9, 9A, 9B. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prace na sieci wodociągowej w dniu 12.03.2018r

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 12.03.2018 w godzinach od 15:20 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Środzie Wlkp. ul. Kapuścińskiego, ul.Jażdżewskiego nr 9-15, 14-22. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Prace na sieci wodociągowej w dniu 13.03.2018

O G Ł O S Z E N I E          Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uprzejmie informuje, że w dniu 13.03.2018r. w godzinach od 00:00 do 3:00 (NOC z poniedziałku na wtorek), nastąpi przerwa w dostawie wody dla Odbiorców wody na terenie miejscowości: Wyłączenie wody spowodowane jest awarią rurociągu tłocznego wody uzdatnionej […]

Prace na sieci wodociągowej w dniu 12.03.2018 r.

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 12.03.2018 od godziny 18:20 na ok. 2 godziny nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Kijewie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.