Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPECWiK Środa Wielkopolska na lata 2018-2021

22 lutego br. Rada Miejska w Środzie Wlkp. uchwaliła Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPECWiK Środa Wielkopolska na lata 2018-2021, który został złożony przez nasze Przedsiębiorstwo zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  Złożony przez MPECWiK plan uwzględnia potrzeby Gminy Środa […]

MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. uruchomiło system płatności masowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej uprzejmie informuje, iż od 21 lutego br. uruchomiło system płatności masowych, w którym każdy z Odbiorców otrzyma swoje indywidualne konto rozrachunkowe, na które trzeba wpłacać należności za wodę, ścieki, ciepło lub usługi. System umożliwia szybszą identyfikację przelewów, co będzie ułatwieniem dla Klientów. Prosimy naszych Klientów, aby zwrócili uwagę […]

Ścieki przemysłowe

Wprowadzanie  ścieków  przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej. Woda zanieczyszczona na skutek jej użycia w gospodarstwach domowych czy zakładach przemysłowych staje się ściekiem. Obowiązujące przepisy prawa definiują pojęcie ścieków. Przez: ścieki bytowe – rozumie się ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o […]

MPECWIK POSZUKUJE MONTERA

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. poszukuje osoby na stanowisko: Monter sieci i urządzeń wod – kan w Dziale Sieci Przesyłowych Wymagania wobec kandydatów: – wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe – preferowane kierunki: instalacyjny  w branży sanitarnej lub mechaniczny, – ogólna znajomość zagadnień z zakresu instalacji wodociągowych, – czynne prawo jazdy kat. B (dodatkowym […]