WODOCIĄGI W ZIMIE

WODOCIĄGI W ZIMIE – INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI i ADMINISTRATORÓW  NIERUCHOMOŚCI W związku z występowaniem w zimie niskich temperatur, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone: a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca […]

Reorganizacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

Środa Wielkopolska 01 grudnia 2017r. Reorganizacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o . Podajemy do publicznej wiadomości, że zarząd spółki po konsultacji z Radą Nadzorczą oraz  Burmistrzem Miasta Środa Wielkopolska postanowił wszcząć procedurę ewentualnej sprzedaży Działu Energetyki Cieplnej (DEC) naszej spółki. Przyjęta procedura sprzedaży została uzgodniona z Radą Nadzorczą  i odbywa się według obowiązujących przepisów […]