MPECWiK poszukuje operatora – elektryka DZW

Operator – elektryk w Dziale Zaopatrzenia w Wodę   Wymagania: Oferujemy:   Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie życiorysu oraz listu motywacyjnego w siedzibie firmy w godzinach od 7:00 do 15:00 lub o przesłanie pocztą na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wlkp., lub na adres e-mail: sekretariat@mpecwik.pl   Wszelkich informacji […]