Drzwi otwarte dla gimnazjalistów

W dniach 15-16 maja odbyły się drzwi otwarte na Stacji Uzdatniania Wody przy ul.Kórnickiej w Środzie Wlkp. dla uczniów szkół gimnazjalnych. W trakcie wizyty przybliżona została w formie krótkiej prezentacji działalność naszego przedsiębiorstwa, a w szczególności procesy ujmowania, uzdatniania i przesyłu wody, nadzór nad bezpieczeństwem wody oraz rolę konsumenta w tym systemie. Oprócz tego uczniowie mogli zwiedzić zabytkowy budynek stacji […]

Radni miejscy i powiatowi zwiedzali nasze obiekty

W piątek 12 maja MPECWiK zorganizowało kolejne „Drzwi Otwarte” skierowane tym razem do radnych naszego miasta i powiatu. Samorządowcy w towarzystwie prezesa Jana Buczkowskiego, który w tym dniu wcielił się w rolę przewodnika, odwiedzili Przepompownię Główną ścieków znajdującą się przy ul. Niedziałkowskiego, Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie wraz z akredytowanym Laboratorium oraz Stację Uzdatniana Wody przy ul. Kórnickiej. Pracownicy poszczególnych […]