22. marca Święto Wody

Jak co roku 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody ang. World Water Day – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 . To dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. Jak podkreśla Ramowa Dyrektywa Wodna ,, … woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione […]

Wybory członków Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej MPECWiK, wybieranych przez załogę, zarząd spółki zwołał zebranie pracownicze w celu dokonania wyboru nowych przedstawicieli. Dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej – Maciej Lewandowski i Wiesław Wicher pełnili swoje funkcje przez 3 lata. Zebranie otworzył prezes Jan Buczkowski, który powitał przybyłych i stwierdził, że obecnych jest 70 pracowników na 81 uprawnionych. Z tego […]

Zbieramy pamiątki związane ze średzkimi wodociągami

„Poszukiwacze skarbów na tropie zdjęć i przedmiotów związanych z wodociągami” Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym udostępnienia najciekawszych zdjęć, dokumentów oraz przedmiotów związanych z funkcjonowaniem wodociągów średzkich. Często w naszych domowych szufladach czy zakamarkach znajduje się wiele ciekawych przedmiotów mówiących o  historii wodociągów. Mogą to być archiwalne zdjęcia lub dokumenty (stare […]

Prezes MPECWiK Jan Buczkowski wystąpił na III Forum Ochrony Środowiska w Warszawie

W Warszawie w dniach 6 i 7 marca odbyło się III Forum Ochrony Środowiska zorganizowane przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Wydarzeniu patronował przewodniczący Komisji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Prelekcję na forum wygłosił prezes MPECWiK Jan Buczkowski. W III Forum Ochrony Środowiska udział wzięło ok. 200 przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych z całej Polski. Wśród znamienitych gości […]