Nowa taryfa o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, […]

Skrócona analiza ekonomiczna MPECWiK za lata 2002 – 2016

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji prezentuje skróconą analizę ekonomiczną za lata 2002-2016 W roku 2016 przychody Spółki wzrosły dzięki większemu odbiorowi ścieków (do kanalizacji są przyłączane kolejne ulice miasta, wykupiliśmy od Gminy kolejne wiejskie oczyszczalnie i ściśle kontrolujemy ścieki przemysłowe mierząc ich ładunek zanieczyszczeń) oraz przekroczeniu planu wykonania sprzedaży ciepła. W porównaniu do r. 2015 przychody MPECWiK […]