Drzwi otwarte na Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie

W dniach 15 – 20 września br., w ramach akcji promocyjno-edukacyjnej „Chcesz pić zdrową wodę dbaj o środowisko” MPECWiK zorganizowało  kolejne „Drzwi Otwarte”, tym razem na oczyszczalni ścieków w Chwałkowie. Ponad 1000 uczniów szkół podstawowych zapoznało się z procesem przesyłu i oczyszczania ścieków oraz z gospodarką osadową. Dzieci odwiedziły również mieszczące się na terenie oczyszczalni ścieków Laboratorium posiadające akredytację PCA, zajmujące się badaniem […]

Wpływ konsumenta na jakość wody

Wpływ konsumenta na jakość wody „Woda jest najważniejsza dla tych, którzy chcą być zdrowi” Hipokrates, 460 p.n.e.Wiemy jak ważną rolę w życiu człowieka pełni woda, jak ogromne znaczenie ma dla ludzkości, dlatego to wspólne dobro musi być wspólnie chronione, a za jej zasoby i jakość wspólnie musimy czuć się odpowiedzialni. Poniżej przedstawiamy schemat współpracy podmiotów w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w […]

Wpływ oczyszczania ścieków na jakość wody

Wpływ oczyszczania ścieków na jakość wody Woda zanieczyszczona na skutek jej użycia w gospodarstwach domowych, czy zakładach przemysłowych staje się ściekiem. Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieki przed wprowadzeniem ich do środowiska naturalnego, a więc do wód lub do ziemi muszą zostać  poddane oczyszczeniu. Co do zasady wytworzone ścieki winny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i oczyszczane na oczyszczalni ścieków. W miejscach gdzie […]

Stoisko edukacyjne w ramach akcji promocyjno-edukacyjnej „Chcesz pić zdrową wodę dbaj o środowisko”

W sobotę 3 września w trakcie gminno-powiatowych Dożynek odwiedzić można było stoisko edukacyjne średzkich wodociągów Na stoisku tym, w ramach akcji promocyjno-edukacyjnej „Chcesz pić zdrową wodę dbaj o środowisko” , prezentowane były materiały obrazujące pracę firm wodociągowych, jak również rozdawane były broszury zawierające materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa wody. Pracownicy firmy zaprezentowali makietę obrazującą proces oczyszczania ścieków (minioczyszczalnia ścieków) jak również […]