Ujmowanie i uzdatnianie wody – czyli skąd się bierze woda w kranie część 2

Sieć wodociągowa a jakość wody Elementem systemu zaopatrzenia w wodę wiążącym procesy ujmowania i uzdatniania wody oraz jej odbiorców jest sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Jest to złożony układ rurociągów magistralnych, rozdzielczych i przyłączy domowych, różniących  się między sobą średnicą, materiałem z jakiego są wykonane, długością, a także pełnioną funkcją. Na terenach wiejskich dominuje sieć rozgałęziona, natomiast w mieście wodociągi […]

Ujmowanie i uzdatnianie wody – czyli skąd się bierze woda w kranie część 1

Skąd się bierze woda w kranie? Część 1 Woda jest niezbędna do życia. Ludzie używają jej aby ugasić pragnienie, ugotować posiłki, umyć się, wyprać odzież itp. Aby woda w kranie była odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej muszą tę wodę wydobyć, uzdatnić i przesłać rurami do odbiorcy. Czy wiesz, że: mieszkańcy gminy […]