20 lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

20 lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. W związku z jubileuszem 20-lecia działalności MPECWiK jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w ostatni piątek 8 kwietnia, odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli pracownicy wraz z małżonkami, Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz zaproszeni goście: Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Z-ca Burmistrza Ernest Iwańczuk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej […]