Plan Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

W dniu 19. lutego 2016r. odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (PPIS) w sprawie ustalenia zasad współpracy w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989) oraz wyjaśnienia wątpliwości powstałych na tle stosowana przepisów przedmiotowego rozporządzenia. Ze strony Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej udział […]

Nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, […]