Absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu MPECWiK za rok 2012

W piątek 19 kwietnia podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Burmistrz Wojciech Ziętkowski i Zastępca Burmistrza Ernest Iwańczuk zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem zarządu z działalności spółki w r. 2012. W czasie Zgromadzenia przedstawiono informacje z wykonania planu finansowego, dokumenty z badania sprawozdania finansowego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów, ocenę Rady Nadzorczej i projekty uchwał. MPECWiK w roku ubiegłym zajmowało się […]