Nowa taryfa na dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej – obowiązuje od 1 kwietnia 2013r.

z dniem 1 kwietnia 2013r. ulega zmianie wysokość opłat Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że zgodnie z […]