Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Koszutach

Pod koniec listopada oddano do użytku stację uzdatniania wody w Koszutach, która po wielu latach ciągłej pracy została poddana modernizacji. Modernizacja swym zakresem obejmowała demontaż instalacji technologicznej w tym rurociągów, armatury odcinającej, zbiornika wody i urządzenia hydroforowego. W zamian w budynku stacji  zamontowano zestaw hydroforowy, mieszacz wodno-powietrzny  oraz rurociągi z PE, armaturę odcinającą i szafę sterowniczą pozwalającą w pełni zautomatyzować […]