Wizyta radnych

21 czerwca br. na zaproszenie zarządu MPECWiK radni miejscy, powiatowi oraz pracownicy Urzędu Miejskiego mieli okazję zwiedzić Przepompownię Główną przy ul. Niedziałkowskiego oraz Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Chwałkowie wraz z nowoczesnym Laboratorium. W czwartek około godziny 14.30 do podstawionego busa wsiadło ok. 20 osób. Ze względu na deszczową pogodę goście wyposażeni zostali w firmowe parasole.Zebranych powitali członkowie Zarządu Spółki – […]

Przegląd podwodnych urządzeń eksploatacyjnych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków

W dniach 12 i 13 czerwca br. na terenie oczyszczalni ścieków w Chwałkowie przeprowadzone zostaną prace przeglądowe obiektów gospodarki ściekowej: zagęszczacza osadu oraz komory napowietrzania.Prace podwodne wykonane są przez firmę zewnętrzną posiadającą odpowiedni sprzęt płetwonurkowy pozwalający na bezpieczną pracę w zbiornikach osadu czynnego. Na czas sprawdzania urządzeń zamontowanych przy dnie zbiorników , wstrzymano pracę urządzeń elektrycznych – wirownic mieszających osad […]