Absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu MPECWiK za rok 2011

19 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK rozliczające władze Spółki z działalności w roku 2011r.Burmistrz Wojciech Ziętkowski, pełniąc funkcję właścicielską wobec Spółki w imieniu Gminy Środa Wielkopolska, stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał.Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Spółka MPECWiK, prowadząc 6 rodzajów działalności, osiągnęła w […]