Nowa taryfa na dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej – obowiązuje od 1 kwietnia 2012r.

Na podstawie art. 24 ust 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Radę Miejską w Środzie Wlkp.,z […]