Absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu MPECWiK za rok 2010

15 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK rozliczające władze Spółki z działalności w roku 2010r.Burmistrz Wojciech Ziętkowski, pełniąc funkcję właścicielską wobec Spółki w imieniu Gminy Środa Wielkopolska, stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i ma zdolność do podejmowania uchwał. Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.Spółka MPECWiK, prowadząc 6 działalności, osiągnęła w roku […]

„WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM” – Konkursu Plastyczny

„WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM” to hasło konkursu plastycznego przeznaczonego dla uczniów klas IV-VI  Szkół Podstawowych , ogłoszonego przez naszą Spółkę. Szczegółowe informacje o konkursie zostały przesłane do szkół na terenie gminy Środa Wlkp. Wierzymy, że konkurs podniesie świadomość dzieci co do znaczenia wody dla życia na Ziemi. Zapraszamy do udziału. W konkursie ufundowano cenne nagrody !!!

LABORATORIUM – ocena i rozszerzenie zakresu akredytacji

W dniach  6-7 kwietnia 2011 r. w Laboratorium MPECWiK sp. z o.o. w Chwałkowie odbyła się ocena na miejscu w procesie nadzoru z rozszerzeniem zakresu akredytacji. Ocena na miejscu (audit) przeprowadzona została przez zespół auditorów Polskiego Centrum Akredytacji: auditora wiodącego i technicznego. Oceny w procesach nadzoru przeprowadza się co roku w taki sposób, aby w każdym 4-letnim cyklu objęły one […]