Nowe hydranty na ul. Czerwonego Krzyża

W poniedziałek 14 marca 2 zespoły Brygady Wodociągowo-Kanalizacyjnej miały pełne ręce roboty.Pierwsza ekipa zamontowała na ul. Czerwonego Krzyża 2 dodatkowe hydranty. W tym rejonie w ostatnich latach wybudowano szereg nowych obiektów. Wskazane więc było podniesienie poziomu ochrony przeciwpożarowej o nowe źródła wody do ewentualnego gaszenia pożarów. Druga ekipa zajęta była usuwaniem licznych  awarii, często zgłaszanych przez mieszkańców miasta i gminy Środa […]