Laboratorium MPECWiK uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że dnia 25.06.2010r. laboratorium w Chwałkowie otrzymało certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 1193.Akredytacja jest formalnym uznaniem przez upoważnioną jednostkę kompetencji laboratorium do wykonywania określonych działań. Uzyskanie akredytacji oznacza, że laboratorium działa zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO IEC/17025:2005.Akredytacja podnosi wiarygodność i precyzję wyników, zapewnia wysoką jakość świadczonych […]

Wystąpienie prezesa MPECWiK na Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

31 maja br. Jan Buczkowski – prezes MPECWiK, wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.W czasie obrad Walne udzieliło absolutorium Zarządowi Izby oraz powołało nową Komisję Rewizyjną.Podczas wolnych głosów przedstawiciel Środy złożył wniosek, aby Izba wystąpiła o zmianę nieżyciowych przepisów Prawa Ochrony Środowiska.Chodzi o paragrafy zmuszające firmy wodociągowe do badania ścieków tylko w akredytowanych laboratoriach.Absurdalne jest jednak to, […]

Awaria na sieci wodociągowej o średnicy 300 mm.

Sieć wodociągowa zasilająca pół naszego miasta przebiega od Stacji Uzdatniania Wody na ulicy Kórnickiej do ronda im. Jana Pawła II.Na odcinku od ul. Piłsudskiego do ronda jest to sieć zbudowana z 5 metrowych rur żeliwnych uszczelnianych na kielichach. Właśnie uszczelnienia są wadą tego rozwiązania. Wycieki następują na kielichach rur.29 maja, u zbiegu ulic Poselskiej i Sportowej, po otrzymaniu sygnału od mieszkańców […]