Podsumowanie roku 2009 w MPECWiK

W dniu 26 marca br. odbyło się Walne Zgromadzenie MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Wiceburmistrz R. Piechowiak, członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz Główna Księgowa Spółki. Zarząd przedstawił sprawozdania: finansowe oraz z działalności Spółki. Rada Nadzorcza zaprezentowała swoje opinie o działalności Zarządu i Spółki. Wg opinii niezależnego biegłego rewidenta zbadane dokumenty finansowe […]

INFORMACJA – Nowa taryfa na dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej – obowiązuje od 1 kwietnia 2010r.

Zgodnie z Art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po weryfikacji przedłożonych taryf, dokonanej przez Burmistrza Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2010r. wysokość opłat, za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej ulega zmianie.ZOBACZ: OPŁATY