Plan inwestycyjny MPECWiK na 2010r.

W nadchodzącym 2010 roku MPECWiK planuje szereg inwestycji związanych z rozbudową i wymianą istniejącego systemu wodociągowego, montażem niezbędnej armatury odcinającej i hydrantów.Sieć wodociągowa powstanie w ulicy Wolniewicza oraz w miejscowości Janowo, na osiedlu mieszkalnym położonym wzdłuż średzkiego jeziora.Ponadto, w związku z budową drogi i kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej, przedsiębiorstwo dokona wymiany istniejącego wodociągu.Wraz z planowaną inwestycją gminy – budową […]