Rurociąg tłoczny – inwestycja zakończona

Potężna inwestycja własna Spółki, rozpoczęta na początku roku 2009 została ukończona. Rurociągi tłoczące surowe ścieki z Głównej Przepompowni na Gminną Oczyszczalnie w Chwałkowie pracują prawidłowo. Nowe rurociągi są szczelne i w pełni zabezpieczają środowisko naturalne przed skażeniem. Wszystkie ekspertyzy, po powzięciu informacji o kilkunastu wyciekach wiosną 2008 roku, wskazywały na realne zagrożenie poważną awarią.Stary rurociąg stał się niepewny, a ilość awarii […]