Dla ciepła taryfa bez zmian

Jak podaje kierownik Działu Energetyki Cieplnej pan Grzegorz Żarnowski do końca listopada 2010 roku będzie obowiązywać obecna taryfa dla ciepła. To dobra, pewna wiadomość dla naszych odbiorców, gdyż w innych miastach Wielkopolski cena energii cieplnej wzrośnie. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem z dnia 17 marca 2009r. zamieszczonym w Głosie Wielkopolskim .

12 godzin poszukiwali wycieku

W niedzielę 22 marca br. o godz. 6 rano zgłoszono wyciek wody w rejonie skrzyżowania ulic Zamojskich / Wrzesińska. Dyżurujący pracownik powiadomił brygadę wod-kan MPECWiK. Miejsce awarii oznakowano i przystąpiono do poszukiwania miejsca wycieku. Po wycięciu asfaltu i odkryciu gruntu na głębokość około 3-4 metrów okazało się, że trudno zlokalizować miejsce pęknięcia rury. Uszkodzona rura była ułożona w latach 70-tych […]

Bielizna przyczyną awarii

Przyczyną „spalenia” pompy tłoczącej ścieki do zbiorczej oczyszczalni znajdującej się w pobliżu tartaku w Koszutach Hubach okazała się… bielizna – płeć nieznana.Kto rozpozna swoja zgubę proszony jest o kontakt w celu nałożenia kary za nieprzestrzeganie zasad użytkowania kanalizacji sanitarnej. Śmieszne ???, ale nie dla nas, bo to nie pierwszy taki przypadek z tego rejonu.Pompownie ścieków stanowią integralną część systemu sanitarnego na […]

Nowa taryfa – obowiązuje od 1 kwietnia 2009r.

Zgodnie z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po weryfikacji przedłożonych taryf, dokonanej przez Burmistrza Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2009r. zmienią się wysokości opłat za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz wysokości miesięcznej […]