Kolektor tłoczny – inwestycja ruszyła !!!

Mróz, śnieg oraz roztopy – takie zjawiska pogodowe towarzyszą budowie rurociągu tłocznego o średnicy 400 mm pomiędzy Główną Przepompownią Ścieków w Kijewie, a Gminną Oczyszczalnią w Chwałkowie.Wykonawca inwestycji – firma WUPRINŻ S.A. z Poznania, która rozpoczęła roboty przygotowawcze w połowie stycznia obecnie wykonała ponad 300 m. podwójnego rurociągu.Dwie nitki rur wraz z przewodem lokalizacyjnym położone są w szerokim ponad trzymetrowym […]