NISKIE TEMPERATURY – INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI i ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI

Ze względu na możliwość wystąpienia niskich temperatur Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie prosi swoich Klientów o zabezpieczenie wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem.Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wodomierze umieszczone w płytkich studniach, piwnicach, przy cienkich ścianach zewnętrznych a także na punkty czerpalne zlokalizowane na zewnątrz posesji. Miejsca te łatwo przemarzają.Zamarznięcie […]

Cena ciepła w Środzie

We wrześniu 2008r. zakończył się dwuletni okres obowiązywania dotychczasowej taryfy na ciepło zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki.Opłata za ciepło sieciowe składa się z opłaty pobieranej przez wytwórcę ciepła – średzką Cukrownię i opłaty pobieranej przez dystrybutora tego ciepła, czyli MPECWiK. Przez ostatnie lata zmiany cenowe były bardzo niewielkie.Taryfa Cukrowni się nie zmieniała, a opłaty stosowane przez MPECWiK w porównaniu do […]

Święto branżowe MPECWiK

03 października br. odbyło się spotkanie pracowników MPECWiK z okazji Dnia Wodociągowca. Wśród zaproszonych gości byli Burmistrz Środy Wojciech Ziętkowski, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Pawlicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Nowak oraz jego zastępca Mieczysław Szymański. Powitał gości Prezes Spółki Jan Buczkowski. Następnie głos zabrał Burmistrz W. Ziętkowski, który podziękował pracownikom MPECWiK za ich trudną i ciężką pracę. Podkreślił, że bez […]