Czy będziemy płacić 50 zł za 1 m3 wody i ścieków?

2 września br. odbył się w Warszawie IV Kongres Wodociągów Polskich. Wodociągowcy zadali pytanie: Czy Polaków stać będzie na drogą wodę? Coraz głośniej mówi się, że w ramach planowanych środków unijnych nie zrealizujemy założonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych celów wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej.W umowie akcesyjnej założono, że do 2015 r. aglomeracje będą miały rozwiązane problemy z […]