Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brodowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło budowę sieci kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu domków jednorodzinnych w Brodowie. Kolektor o długości ponad 300 metrów zostanie wykonany z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykonanie kolektora sanitarnego w nowych ulicach – Wiosennej i Jesiennej pozwoli na odprowadzenie ścieków z ponad 20 posesji. Inwestycja jest finansowana ze środków spółki.

Wymiana sieci wodociągowej w Dębiczu

Od ponad dwóch tygodni trwa stopniowa wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Dębicz. Wymiana sieci podyktowana jest jej znaczną awaryjnością oraz złym stanem technicznym tutejszej hydroforni należącej do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej.Po wykonaniu sieci oraz rozdziału przyłączy wodociągowych i instalacji wodomierzy w budynkach możliwe będzie odłączenie istniejącego wodociągu i zasilanie Dębicza ze stacji uzdatniania wody w Brodowie. Wymianie ulegnie ponad 1100 metrów […]

MPECWiK pozyskało 3 mln zł !

Nasz wniosek złożony w czerwcu br. uzyskał akceptację zarówno rady nadzorczej, jak i zarządu Funduszu. 28 lipca wpłynęła do Spółki informacja o decyzji wsparcia przez Fundusz naszej inwestycji pn.: „Budowa rurociągu tłocznego 2 x Ø400 o długości 2500 mb każdy” ogółem do kwoty 3 mln zł.Pożyczka jest oprocentowana w wys. 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym ( na dzień […]