Beczkowozy MPECWiK z pomocą w Śremie

W niedzielę 9 marca dwa beczkowozy z MPECWiK zabezpieczały w wodę mieszkańców Śremu. Pomoc była konieczna ze względu na uszkodzenie głównego kolektora ściekowego, przy budowie nowego osiedla nad Wartą. Aby ograniczyć ilość ścieków wypływających na zewnątrz w całym mieście wyłączono wodę. Akcja pomocy trwała do późnych godzin wieczornych.Wsparcie udzielone przez MPECWiK jest formą współpracy i działania z sąsiadującymi jednostkami wodno-kanalizacyjnymi […]

Walne Zgromadzenie MPECWiK – decyzje i podsumowania.

W dniu 4 kwietnia 2008 odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Wiceburmistrz Rafał Piechowiak, członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz Główna Księgowa Spółki. Funkcje właścicielskie w imieniu Gminy Środa Wielkopolska pełni wobec Spółki Burmistrz W. Ziętkowski.Zarząd przedstawił sprawozdania: finansowe oraz z działalności Spółki. […]

Informacja

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, iż wielokrotnie w ostatnich latach na terenie naszej gminy pojawiały się osoby podszywające się pod pracowników naszej Spółki.Pod pozorem badań wody, wchodziły do domów i mieszkań, gdzie okazywało się, że są to sprzedawcy urządzeń filtrujących lub zwykli oszuści, próbujący okraść domowników.Pragniemy podkreślić, że osoby te […]