Kolejna poważna awaria rurociągu tłocznego w Kijewie.

Od stycznia br. brygada MPECWiK usunęła kilkanaście przecieków na rurociągu tłocznym o średnicy 400 mm.Jest to podwójny rurociąg stalowy tłoczący ścieki z Przepompowni przy ul. Niedziałkowskiego do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Jedna nitka ma ok. 2,5 km długości. Rury były położone w latach 80-tych i należy przypuszczać, że są w znacznej mierze skorodowane. Zarząd MPECWiK postanowił złożyć zapytania ofertowe […]

INFORMACJA – Nowa taryfa na dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej – obowiązuje od 1 kwietnia

Zgodnie z Art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po weryfikacji przedłożonych taryf, dokonanej przez Burmistrza Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. informuje, że z dniem 1 kwietnia 2009r. wysokość opłat, za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej ulega zmianie. ZOBACZ: TARYFĘ

Zimowe żniwa na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie

Na przełomie lutego i marca br. rozpoczęto wycinanie wierzby energetycznej, której 2-hektarowa plantacja znajduje się na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie. Wierzbę zasadzono wiosną 2005 roku. Dziś wyrosła do ponad 3 m wysokości. Plantację wycięto kosami spalinowymi, a następnie z pomocą rozdrabniarki poszatkowano na kilkucentymetrowe zrębki.Tak przygotowany materiał opałowy trafi do pieca na biomasę na oczyszczalni. Z przeprowadzonych obliczeń […]