Jubileusz firmy – 15 lecie

W piątek 11 stycznia br. pracownicy, zarząd i rada nadzorcza MPECWiK świętowała jubileusz 15-lecia powołania Spółki. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Wiceburmistrz Rafał Piechowiak i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Pawlicki. Gości powitał prezes zarządu Spółki Jan Buczkowski, który krótko przedstawił historię powstania firmy.Ciekawe było porównanie kilku danych statystycznych sprzed lat 15 i teraz. W 1993 r. w Spółce pracowało […]