Mamutorotor na Gminnej Oczyszczalni Ścieków

Wzrastająca ilość ścieków o podwyższonej wartości substancji biogennych stała się powodem, dla którego MPECWiK zdecydowało się na rozbudowę istniejącej komory napowietrzania na oczyszczalni w Chwałkowie.Od chwili zakończenia modernizacji oczyszczalni w 2003 roku w komorze napowietrzania działały 3 rotory mamutowe – odpowiedzialne za napowietrzenie mieszaniny ścieków i osadu czynnego.Niestety, okazało się, że w niektórych okresach (zwłaszcza latem) urządzenia te nie są […]

Małże prawdę ci powiedzą… o wodzie.

W dniach 24-28 września br. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Chwałkowie i Stacja Uzdatniania Wody w Środzie gościły uczniów szkół średnich powiatu średzkiego. Prawie 200 osób z Liceum Ogólnokształcącego w Środzie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łęknie,  Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie i Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie zapoznało się z technologią oczyszczania ścieków za pośrednictwem naturalnej metody osadu biologicznego czynnego.Uczniowie z zainteresowaniem […]