Sieć kanalizacji sanitarnej w Kijewie – etap I

Pracownicy MPECWiK zakończyli budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie miejscowości Kijewo. I etap inwestycji pozwolił na skanalizaowanie terenu, na którym zlokalizowano dwa nowe zakłady : APC i JORDAN MATCON INVESTMENT. W przyszłości, w wyniku realizacji II etapu do wykonanego kolektora będą odprowadzane ścieki socjalno-bytowe z obecnych i przyszłych budynków mieszkalnych z m. Kijewo. Inwestycja obejmowała ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur […]