Nowe umowy MPECWiK

MPECWiK informuje, że z początkiem czerwca przystąpiło do wymiany umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Nowe zapisy w dotychczasowych umowach wynikają z nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz decyzji pokontrolnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Jednocześnie informujemy, że nowe zapisy są korzystniejsze dla Naszych klientów, a wymiana umów ma charakter ogólnopolski.Licząc […]