Brodowo – sieć dla osiedla

W połowie miesiąca maja średzkie wodociągi wybudowały ponad 200 metrowy odcinek sieci wodociągowej przy ulicy Słonecznej, w miejscowości Brodowo. Sieć wykonano z rur PE o średnicy 100 mm.Inwestycja pozwoli na zaopatrzenie w wodę kilkudziesięciu działek budowlanych, w tym już istniejących budynków mieszkalnych. Docelowo projekt zakłada wykonanie wodociągu także w drugiej z osiedlowych ulic. Całkowita długość sieci wyniesie wtedy ponad 640 […]