Taryfa na dostawę wody i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej – obowiązuje od 1 kwietnia

Zgodnie z uchwałą nr IV/35/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Środa Wlkp. informujemy, że od 1 kwietnia br. zmienią się wysokości opłat za pobraną wodę i wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń […]