Spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

W dniu 19 grudnia br. prezes Jan Buczkowski odbył spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem. Podczas  rozmowy poruszono szereg problemów związanych z finansowaniem szeroko pojętych inwestycji proekologicznych. Prezes Buczkowski przedstawił zamierzenia MPECWiK w zakresie ochrony środowiska i obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.Marszałek Woźniak omówił możliwości finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Poruszono też problemy uwzględnienia w planie perspektywicznym budowy obwodnicy Środy […]

Zaplanowana modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Środzie.

W nocy z 4 na 5 grudnia br. o godz. 22 cisza zapadła w hali pomp Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kórnickiej w Środzie.Rozpoczęła się zaplanowana modernizacja tej stacji. Konieczność wymiany rurociągów z PCV o średnicy 300 mm wyniknęła z ich awaryjności. W tym roku dwukrotnie miasto zostało nagle pozbawione wody na kilka godzin z powodu rozszczelnień i pęknięć.W związku z […]