Odcinek sieci wodociągowej ul. Brodowska

Na odcinku ulicy Brodowskiej, pomiędzy ulicami 3 Maja i Marcinkowskiego została ułożona sieć wodociągowa, która umożliwi zaopatrzenie w wodę właścicieli domów jednorodzinnych jak i działek budowlanych znajdujących się wzdłuż ulicy. W poboczu, na odcinku 170 m ułożono przewód PE 110. Całość prac została wykonana przez brygadę MPECWiK.

Sieć wodociągowa w ulicy Stachury

Od 3 listopada rozpoczęto prace montażowe sieci wodociągowej w ulicy Stachury. Wodociąg z rur PE 90, o długości ponad 170m zasili w wodę przyległe działki. Przewód włączono do sieci w ulicy Kórnickiej. Inwestycję prowadzi MPECWiK.