PODZIĘKOWANIE

W imieniu zarządu i załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej proszę, kończących kadencję, radnych Rady Miejskiej oraz p. Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, Wiceburmistrza Piotra Piekarskiego o przyjęcie naszych serdecznych podziękowań za 4 lata współpracy.Dziękujemy za zrozumienie dla ciężkiej sytuacji spółki obarczonej ponad siły 10 milionową pożyczką na budowę Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie.Dziękujemy za zdjęcie z […]