Ciepłociąg już w ul. Hallera

Mimo wielu utrudnień, zwłaszcza „zaskakującej” infrastruktury podziemnej, z którą przyszło się zmierzyć naszym pracownikom – MPECWiK realizuje projekt sieci cieplnej. Obecnie pozostał do wykonania znacznej długości odcinek w ulicy Hallera oraz kilkumetrowy odcinek przyłączeniowy do istniejącej sieci w ulicy Staszica. Zgodnie z harmonogramem prac inwestycja powinna zostać zakończona pod koniec sierpnia.

Szarych Szeregów – sieć wodociągowa

Przedsiębiorstwo rozpoczęło budowę sieci wodociągowej w drodze łączącej ul. Harcerską z ul. Brodowską. W pasie drogowym ułożony zostanie przewód PE 110 o długości prawie 70 m. W drugim etapie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200. Inwestycja obejmie ponad 200 metrowy odcinek w ulicy Szarych Szeregów.