Kanalizacja miasta

Z dniem 21 września ruszyły prace przy rozbudowie kolektorów sanitarnych w obrębie Starego Rynku. Roboty ziemne rozpoczęto na odcinku ulicy 20 Października, w kierunku ulicy 17 Września.Kanalizacja będzie prowadzona także w ulicach : Przecznica, Ks. Kegla, Wiosny Ludów, Mała Klasztorna, Spichrzowa, Powstańców, Kościuszki oraz na odcinkach ulic: Dąbrowskiego, Daszyńskiego, Nekielskiej, Witosa i Gen. Bora Komorowskiego. W sumie, w tym etapie […]

Trzebisławki w toku

Trwają prace modernizacyjne hydroforni Trzebisławki. W budynku zamontowano 2 filtry wody o maksymalnej wydajności 25m3/h, przygotowywana jest do montażu instalacja powietrza i wody do płukania filtrów, instalacja dezynfekcji wody, przepompownia II stopnia. Na zewnątrz, w pobliżu budynku hydroforni zamontowano dwa zbiorniki do magazynowania wody pitnej o pojemności 100 m3 każdy. Obecnie kończy się etap ocieplania zbiorników.

Sieć cieplna – ulica Poselska

Od 05.06 MPECWiK rozpoczęło budowę sieci cieplnej, przebiegającej w ulicach Poselskiej, Hallera do Staszica. Inwestycja pozwoli na podłączenie się do miejskiego cieplika obiektów Technikum Rolniczego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Osiedla Młodych.Prace montażowe rozpoczęły sie od ulicy Poselskiej, w pasie chodnika, gdzie zamontowano odcinek dwóch równoległych rurociągów preizolowanych o średnicy 150/250 mm oraz armaturę odcinającą.Całkowita długość budowanego ciepłociągu wyniesie ponad 850m.Prace […]

Sieć wodociągowa – ulica Szarytek

Średzkie Wodociągi z dniem 06.06 br. przystąpiły do budowy sieci wodociągowej w ulicy Szarytek, stanowiącej połączenie ulicy Żwirki i Wigury z ulicą Westerplatte.Nowa sieć, wykonywana z rur PE o średnicy 150 mm i długości 215 m, pozwoli na zaopatrzenie w wodę mieszkańców nowobudowanego budynku wielorodzinnego oraz poprawi stabilność ciśnień w przewodach wodociągowych na tym terenie.