Nowa sieć w Starkówcu Piątkowskim

W ubiegłym tygodniu zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej w Starkówcu Piątkowskim. Pracownicy MPECWiK ułożyli ponad 800 metrów rur PEHD o średnicy 90 mm oraz zamontowali niezbędną armaturę. Dzięki tej inwestycji kilkanaście gospodarstw domowych uzyska możliwość zaopatrzenia w wodę pitną z miejscowej stacji uzdatniania wody