Awaria na SUW

Około godziny 5:00 nad ranem nastąpiło poważne rozszczelnienie instalacji ciągu technologicznego na średzkiej Stacji Uzdatniania Wody. Awaria na kilka godzin wstrzymała dostarczanie wody dla mieszkańców miasta i okolic. Do jej usunięcia i złagodzenia skutków braku wody zaangażowano wszystkie brygady remontowo – naprawcze MPECWiK oraz jednostki Straży Pożarnej. Na wyznaczonych ulicach pojawiły się beczkowozy z wodą zdatną do picia. Po kilku […]

Modernizacja w Trzebisławkach

Z dniem 03 kwietnia rozpoczęto prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Trzebisławki. Modernizacja obejmie:1. Wymianę urządzeń biorących udział w procesie technologicznym, w tym trzech zbiorników wody czystej o łącznej pojemności 12 m3 ,2. Wymianę instalacji elektrycznych,3. Instalację całodobowego monitoringu.Wykonanie modernizacji przyczyni się do poprawy jakości uzdatnianej wody. Zautomatyzowanie ciągu technologicznego i całodobowy monitoring pozwoli na efektywne wykorzystanie ujęć […]