Rondo „Solidarności”

MPECWIK od dwóch tygodni wykonuje nowe odcinki sieci wodociągowej wokół powstającego w Środzie Wlkp. ronda im. „Solidarności”, u zbiegu ulic: Kórnickiej, Kilińskiego, Hallera i nowobudowanej ulicy im. ks. Weychana – łaczącej ulice Hallera i Topolską. Budowa ronda oraz odcinka obwodnicy stanowi inwestycję współfinansowaną w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Dzięki tej inwestycji wykonywane sa nowe odcinki kanalizacji […]

Pierwsze cięcie

Na plantacji wierzby energetycznej znajdującej się przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie dokonano pierwszego cięcia. Zabieg ten, który został przeprowadzony mechanicznie za pomocą kosy spalinowej pozwoli na rozkrzewienie wierzby i pozytywnie wpłynie na jej rozrost. Uzyskane w wyniku cięcia pierwsze drewno opałowe, po wysuszeniu, zostanie spalone. Część posłuży jako materiał sadzeniowy dla uzupełnienia powstałych ubytków w plantacji. Kolejne cięcie, już […]

Mniejsze opłaty za ścieki

Dobra wiadomość dla mieszkańców miasta i gminy Środa Wielkopolska. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 9 lutego br. od kwietnia obniżona zostanie opłata za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Pozostałe opłaty tj. za pobór wody i opłata abonamentowa pozostają bez zmian.Przypomnijmy, przedsiębiorstwo utrzymuje obecną cenę wody bez zmian już prawie pięć lat, a cena za wprowadzane ścieki uległa obniżeniu drugi […]