Awarie pompowni przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Na terenie gminy Środa Wlkp. istnieje ponad 180 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, których kontrolą i bieżącą obsługą eksploatacyjną z ramienia Urzędu Miejskiego sprawuje MPECWiK. Istotnym problemem, z jakim najczęściej borykają się pracownicy przedsiębiorstwa są awarie pompowni ścieków. Wynikają one w większości z nieprawidłowej eksploatacji kanalizacji sanitarnej przez jej użytkowników. Powstałe awarie dotyczą najczęściej wprowadzania do kanalizacji odpadów stałych (szmaty, torby foliowe, […]

Awarie sieci i przyłączy

W wyniku wahań temperatury i jej spadku poniżej 0oC często dochodzi do uszkodzenia połączeń rur na sieci i przyłączach wodociągowych. Zjawiska te szczególnie dały się odczuć brygadom remontowym, które praktycznie każdego dnia otrzymują zgłoszenia mieszkańców miasta i gminy Środa Wlkp. Najczęściej awarie dotyczą uszkodzonych przyłączy i zamarzniętych podejść wodomierzowych. Pomimo mrozu i niskich temperatur staramy się szybko i fachowo usunąć […]