Kanalizacja Starego Rynku

W dniu 8 grudnia nastąpił odbiór techniczny I etapu kanalizacji Starego Rynku obejmujący ulice: Kościelną, Kolegiacką, Senatorską, Krzyżową, Sejmikową i kilka posesji na ulicy Dąbrowskiego oraz Plac Zamkowy i Plac Kościelny. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła ponad 0,5 km. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesława Spochacza z Ruszkowa.Wraz z kanalizacją MPECWiK dokonało wymiany sieci wodociągowej, infrastruktury towarzyszącej – […]