Nowe odcinki sieci na terenach wiejskich

Z początkiem października zakończono budowę sieci wodociągowej do wsi Dębiczek, Ulejno i Tadeuszewo. Nowe odcinki sieci o łącznej długości ponad 5 km będą zasilane z wodociągu Brodowo. Dodatkowo wykonano nowe przyłącza wody do posesji we wsi Ulejno. Wodociąg zapewni zaopatrzenie w wodę ponad 340 mieszkańców tych terenów jak również podłączenie nowych odbiorców. Dzięki tej inwestycji nastąpiła poprawa jakości wody, która […]

Biomonitoring na SUW

W październiku na Stacji Uzdatniania Wody w Środzie Wlkp. zainstalowano system biomonitoringu SYMBIO firmy PROTE z Poznania, którego zadaniem jest całodobowa kontrola stanu jakości wody surowej, pozyskiwanej z ujęć podziemnych. System biomonitoringu stanowią małże słodkowodne z gatunku Unio tumidus, które reagują na wzrost stężenia substancji toksycznych, mogących zagrozić życiu i zdrowiu człowieka. Małże umieszczone są w specjalnym akwarium, przez które […]